Asistentka CI oddělení (zástup za MD/RD)

Správcem osobních údajů shromažďovaných v rámci výběrového řízení na tuto pracovní pozici je společnost ze skupiny Bosch uvedená v popisu volného místa jako „společnost“. Zpracovatelem osobních údajů je společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, 170 00, která provádí zpracování údajů pro správce prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Veškeré zpracování osobních údajů, získaných od Vás či z veřejných zdrojů, probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“). Výběrové řízení na volnu pozici představuje právní titul pro zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (opatření nezbytné pro uzavření smlouvy na žádost subjektu údajů).
Osobní údaje poskytujete svobodně a dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů není zařazení do výběrového řízení možné. Při zpracování Vašich údajů v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR. Vaše osobní údaje mohou být předávány do zemí mimo EU pouze pokud je to nebytné pro uskutečnění výběrového řízení, tj. na základě čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR.
Po ukončení výběrového řízení budu Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu zlikvidovány, s výjimkou záznamu o průběhu výběrového řízení, který správce uchovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem správce), a to za účelem ochrany a obhajoby svých práv. Záznam je uchováván u správce po dobu 4 let.
V souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů máte dle GDPR zejména právo:
(a) získat od správce informace týkající se zpracování Vašich údajů a dále právo získat přístup k těmto údajům (čl. 13 až 15 GDPR);
(b) žádat správce o opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě o omezení jejich zpracování (za podmínek uvedených v čl. 16 až 18 GDPR);
(c) obdržet od správce údaje, které jste poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. (je-li to technicky proveditelné) požadovat, aby byly předány třetí straně (přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR);
(d) obrátit se na koordinátora ochrany osobních údajů společností Bosch v ČR (e-mail: oou@cz.bosch.com), případně na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Bosch, kterým je Data Protection Officer (C/ISP), Post office box 30 02 20, 70442 Stuttgart, Německo, e-mail: dpo@bosch.com;
(e) podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/.
K uplatnění Vašich práv použijte, prosím následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/

Pokud jde o oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů, použijte tento odkaz:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=eng

Informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy